Naar de startpaginaStart hier met reserverenFilms die wij verwachtenKomende EvenementenKinderfeestjesAlgemene informatie over ons theater
Mannenavond Terminator 2: Ju...
Een leuk cadeau...
Voordelig naar de film - ook...
Kidsclub
Uitleg Keuring Kijkwijzer
Huisreglement Metro
Leeftijdsclassificatie 16 !
schoolvoorstellingen
Uitleg Online Reserveren

 

Huisreglement Metro


In onderstaand reglement vind je de huisregels die in onze bioscopen gelden. Het niet opvolgen van een of meerdere huisregels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons leiden tot ontzegging van de toegang en melding c.q. aangifte bij de politie.

 

1. Entreebewijs

Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs en dat desgevraagd te tonen.

2. Leeftijdskeuring

Metro Bioscopen is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring van 16 jaar voor films te volgen en kan naar uw  legitimatiebewijs vragen. U bent verplicht die te tonen, kunt u daarin niet voldoen, dan zijn wij wettelijk verplicht u niet toe te laten tot de desbetreffende film. De leeftijden 6 en 12 zijn advies leeftijden en daardoor niet wettelijk verplicht.

Het meenemen van zeer jonge kinderen is niet toegestaan.

3. Aanwijzing Personeel

Iedere bezoeker dient aanwijzingen van ons personeel op te volgen.

4. Alcohol

Het verkopen van alcohol aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar is bij de wet verboden. Wij zijn verplicht bij twijfel naar legitimatie te vragen.

5. Roken

In de gehele bioscoop is roken ten strengste verboden. Roken is alleen toegestaan buiten het gebouw.

6. Mobiele telefoons

In de bioscoopzalen dient de mobiele telefoon ten allen tijde uitgeschakeld te zijn

7. Opnameapparatuur

Het is ten strengste verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij zich te hebben en/of te gebruiken. Bij overtreding van deze regel zal deze apparatuur in beslag worden genomen en overgedragen worden aan de rechthebbende van de beelden.

8. Eigendommen

Het is verboden om onze eigendommen mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor reparatie en/of vernieuwingskosten.

9. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u af te geven aan onze bedrijfsleiding.

10. Ongewenste intimiteiten

Ongewensten intimiteiten, zowel verbaal als fysiek naar medewerkers of andere bezoekers, worden door ons niet getolereerd.

11. Wapens

Het gebruik of bij zich dragen van enigerlei wapen is ten strengste verboden.

12. Verdovende middelen

Het nuttigen, gebruiken of bij zich dragen van enigerlei verdovende middelen - in of rond het pand - is ten strengste verboden.

13. Geweld

Iedere vorm van geweld, fysiek en/of verbaal, zal altijd leiden tot aangifte bji de politie. Daarnaast zal een schadevergoeding worden geeist binnen de daartoe geldende juridische mogelijkheden.

14. EHBO

Bij de bedrijfsleiding is een verbanddoos aanwezig en kan eerste hulp worden verleend.

15. Controle

Bij entree van en binnen de Metro Bioscoop kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan  controle op artikelen die onder een van bovenstaande verboden vallen.. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

 

Door zich te bevinden binnen, of in de directe omgeving van De Metro, verklaart u zich gehouden aan deze huisregels en deze te respecteren.